تعرفه خدمات

تعرفه انواع خدمات های گروه شبکه تجارت ایران

تعرفه کارمزد خرید :

 • تعرفه کارمزد تمامی خرید ها از مبدا کشور چین :

  این تعرفه ها برای خرید های به صورت آنلاین میباشد . از وب سایت های فروشگاهی چین .

  خرید سفارشات از ۱ ¥ تا ۲.۰۰۰ ¥ = کارمزد در هر خرید ۴۰۰ ¥

  خرید سفارشات از ۲.۰۰۰ ¥ تا ۵.۰۰۰ ¥ = کارمزد در هر خرید ۲۰ %

  خرید سفارشات از ۵.۰۰۰ ¥ تا ۱۰.۰۰۰ ¥ = کارمزد در هر خرید ۱۵ %

  خرید سفارشات از ۱۰.۰۰۰ ¥ تا بدونه سقف = کارمزد در هر خرید ۱۰ %

  حداقل کارمزد جهت خرید و پرداخت سفارشات ۱۰ % خواهد بود  .

تعرفه کارمزد حواله یوان :

 • تعرفه کارمزد حواله وی چت | wechat ، علی پی | alipay :

  پرداخت  از ۱ ¥ تا ۵.۰۰۰ ¥ = کارمزد در هر حواله ۵۰ ¥

  پرداخت  از ۵.۰۰۰ ¥ تا ۱۰.۰۰۰ ¥ = کارمزد در هر تراکنش ۲ % میباشد

  حداقل کارمزد حواله های وی چت | wechat ، علی پی | alipay مبلغ : ۵۰ ¥ خواهد بود .

تعرفه خدمات حمل و نقل دریایی ( دبی و شارجه ) :

 • تعرفه خدمات حمل و نقل دریایی از مبدا چین تا دبی  :

  این سرویس از درب انبار در چین به درب انبار در دبی میباشد . زمان پیشبینی شده برای این سرویس از زمان بارگیری کانتینر ۲۵-۳۰ روز میباشد .

  حمل دریایی ابعاد پایین تر از ۱ متر مکعب : ۹۵۰ ¥ ( مقدار ثابت )

  حمل دریایی ابعاد ۱ الی ۵ متر مکعب : ۷۵۰ ¥ ( هر متر مکعب )

  حمل دریایی ابعاد ۵ الی ۱۰ متر مکعب : ۶۵۰ ¥ ( هر متر مکعب )

  حمل دریایی ابعاد ۱۰ الی نامحدود متر مکعب : ۵۵۰ ¥ ( هر متر مکعب )

  حداکثر تعرفه حمل ونقل دریایی از مبدا چین تا دبی،شارجه : ۹۵۰ ¥ خواهد بود .
  این روش مناسب جهت ارسال بار شما عزیزان توسط لنج های مستقر در دبی و شارجه خواهد بود .

تعرفه حمل و نقل هوایی (اکسپرس - تحویل ایران) :

 • تعرفه حمل و نقل هوایی تحویل ۷-۵ روز کاری :

  حمل هوایی با وزن ۱۰ الی ۲۰ کیلوگرم : ۵۶ ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن ۲۱ الی ۳۰ کیلوگرم : ۵۰ ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن ۳۱ الی ۵۰ کیلوگرم : ۴۹ ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن ۵۱ الی ۷۰ کیلوگرم : ۴۵ ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن ۷۱ الی ۱۰۰ کیلوگرم : ۴۲ ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن ۱۰۱ الی ۳۰۰ کیلوگرم : ۴۰ ¥ (هرکیلوگرم)

  حداکثر تعرفه حمل و نقل هوایی ( اکسپرس ) از مبدا چین تا ایران : ۵۶ ¥ خواهد بود .
  در روش حمل و نقل اکسپرس بسته ها بر روی ایکس ری گمرک یا ترخیص یا قبض خواهد شد و هزینه ترخیص بعد از ترخیص بسته از گمرک اعلام خواهد شد .

تعرفه حمل و نقل هوایی (کارگو - تحویل ایران ) :

 • تعرفه حمل و نقل هوایی تحویل ۱۰-۸ روز کاری :

  از مبدا چین به فرودگاه امام خمینی .

  حمل هوایی با وزن ۴۵ الی ۱۰۰ کیلوگرم : ۳۳ ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن ۱۰۱ الی ۳۰۰ کیلوگرم : ۳۰ ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن ۳۰۱ الی ۵۰۰ کیلوگرم : ۲۸ ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن ۵۰۱ الی ۱.۰۰۰ کیلوگرم : ۲۴ ¥ (هرکیلوگرم)

  حداکثر تعرفه حمل و نقل هوایی ( اکسپرس ) از مبدا چین تا ایران : ۳۳ ¥ خواهد بود .
  در روش حمل و نقل کارگو محموله ارسالی در گمرک قبض خواهد شد و ترخیص بر عهده مشتری یا به درخواست خود بر عهده ما خواهد بود .

تعرفه حمل و نقل هوایی ( لوازم جانبی موبایل ) :

 • تعرفه حمل و نقل هوایی لوازم جانبی موبایل و قطعات الکترونیک مرتبط تحویل ۲۵-۲۰ روز کاری :
  تحویل در ایران

  هزینه حمل هر کیلو گرم : ۳۰ ¥
  هزینه ترخیص هر کیلو گرم : ۷۵.۰۰۰ تومان

  این روش ارسال مناسب کسبه محترم در ضمینه لوازم جانبی موبایل و قطعات الکترونیک میباشد .