دستگاه بسته بندی چند منظوره | مواد خشک

دستگاه بسته بندی چند منظوره | بسته بندی مواد جامد توضیحات دستگاه :  این دستگاه قابلیت توزین ، پر کردن ، مهر و موم کردن ، برش ، بسته بندی را دارد همچنین میتوانید برای برش های موجود نسبت به نوع محصولات خود شکل خاص و تراشه های کوچک و غیره را بسته بندی کنید. نوع