بانک‌ها خریدار «دلار» شدند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از تمام بانک های مجاز به عملیات ارزی خواست،

نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک همچنین با اشاره به تمایل مردم به فروش ارزهای

خود و امتناع دلالان ارز و برخی صرافی ها از خریدارز، طی این اطلاعیه از مردم خواست با مراجعه

به شعب ارزی بانک های دارای مجوز عملیات ارزی، نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند.

بانک‌ها خریدار «دلار» شدند

منبع خبری

The Central Bank of the Islamic Republic of Iran in a statement

issued by all authorized banks to conduct foreign exchange operations.

Are buying people from the people.

According to the Central Bank Public Relations,

the bank also pointed to the willingness of people to sell currencies

Self and the refusal of currency brokers and some traders to

buy the deal, in this announcement asked the people by referring

Exercise currency counterparties in foreign currencies will sell their currencies at a stated price.

بانک‌ها خریدار «دلار» شدند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از تمام بانک های مجاز به عملیات ارزی خواست،

نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک همچنین با اشاره به تمایل مردم به فروش ارزهای

خود و امتناع دلالان ارز و برخی صرافی ها از خریدارز، طی این اطلاعیه از مردم خواست با مراجعه

به شعب ارزی بانک های دارای مجوز عملیات ارزی، نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند.