تعطیلی بازار بزرگ تهران در آستانه عاشورای حسینی

بازار بزرگ تهران از فردا تا سوم امام حسین (ع) برای عزاداری تعطیل است.

امروز برخی از ورودی‌های اصلی بازار که ارزاق عرضه می‌کنند باز است اما از فردا بازار

بطور کامل بسته خواهد شد. مراسم عزاداری امام حسین (ع)  هر ساله در بازار بزرگ تهران برگزار می‌شود.

منبع خبری

The great Tehran market is closed from tomorrow to third of Imam Hussein (AS) for mourning.

Today, some of the major market entrances that offer are open, but tomorrow the market

will be closed completely. The mourning ceremony of Imam

Hussein (AS) is held every year in the great market of Tehran.