توافق دوجانبه ملاک تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه شد

دبیرکل صرافان ایران گفت: تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه پیش از این یکطرفه بود و

هم اکنون بصورت توافقی و دو طرفه خواهد بود.

توافق دوجانبه ملاک تعیین نرخ ارز

رضا ترکاشوند افزود: در روش قبلی عرضه کننده ارز قیمت را تعیین و متقاضی فقط همان ارز

را انتخاب و موردپذیرش قرار می‌داد ولی در روش جدید برای معامله باید یک توافق طرفینی صورت گیرد.

وی همچنین اظهارداشت: خوشبختانه در روش جدید چون معامله ارز بنا بر توافق دو طرفه است

به همین دلیل طولی نخواهد کشید قیمت‌ها به سمت تعادل و حتی نزدیک به واحد پیش رود.

توافق دوجانبه ملاک تعیین نرخ ارز

دبیرکل صرافان ایران ادامه داد: عرضه کلان ارز در بازارنیما توسط پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها

انجام می‌شود که این عرضه ملاک قیمت گذاری ارز در بازار است.

منبع خبری

The secretary general of Iran’s stockholders said that the exchange

rate setting in the secondary market was one-sided before, and now it will be a two-way agreement.

Reza Torkashvand added: “In the previous way, the supplier of the currency

determined the price and the applicant only selected the same currency,

but a new agreement should be made for the deal in the new method.

He also said: “Fortunately, in a new way, as the currency transaction

is based on a two-way agreement, it will not take long for prices

to go even further and close to the unit.” The secretary general of Iran’s

stockholders continued: “The supply of macro currency in the Nima

market is carried out by petrochemicals and steel companies,

which is the standard of pricing the currency in the market.