جزئیات دور جدید فروش ارز مسافرتی/ یورو امروز ۱۴۵۰۰ تومان شد

با آغاز فروش ارز مسافرتی در شعب منتخب بانک ملی، مسافران می‌توانند یورو با قیمت ۱۴۵۰۰ تومان دریافت کنند.

شعب منتخب بانک ملی از امروز به مسافران واجد شرایط ارز مسافرتی می‌فروشند.

مسافرانی که قصد سفر به کشورهای همسایه را دارند 500 یورو و کشورهای اروپایی 1000 یورو می‌توانند از بانک ملی دریافت کنند.

قیمت فروش ارز مسافرتی در شعب بانک ملی امروز برای هر یورو 14 هزار تومان تعیین شده

که به‌همراه کارمزد، مسافران باید 14500 تومان بپردازند. فروش ارز مسافرتی در شعب منتخب بانک ملی

ایران با شرایط و مدارک پیشین و با نرخ جدید، از امروز (یک‌شنبه 18 شهریور ماه) آغاز شد.

عملیات فروش ارز مسافرتی در شعب میرداماد، اسکان، مرکزی، بازار، امام حسین(ع)، هفتم تیر،

استاد معین و کاشف انجام می‌شود. با گذشت زمان و به‌تدریج، تعداد این شعب بیشتر خواهد شد.

منبع خبری

 

Travelers who start selling their currency at the National Bank’s National

Bank’s offices will receive EUR 14500 for the euro.

The National Bank’s elected branches today sell eligible traveler travel tickets

Travelers traveling to neighboring countries will receive 500 euros and

European countries of 1,000 euros from the National Bank.

The selling price of a traveler’s ticket at the National Bank’s

branches today is set at 14 thousand USD for each euro,

with passengers, passengers must pay 14500 USD. The sale of

travel currency at the designated branches of the National Bank

of Iran began with the prior and new terms and conditions starting today (Sunday, September 18).

Sales of foreign currency are carried out at Mirdamad Branches,

Residential, Central, Market, Imam Hussein (AS), May 7th,

Dean and Exploratory. Over time and gradually, the number of these branches will increase.