خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی عرضه و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز تعیین شده
توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی را ممنوع کرد.
خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها ممنوع
نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با حذف ماده ۲۳
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی را موظف کردند برای پیشگیری و
کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره ۱- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن،
بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.
تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله
اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.

خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها ممنوع

تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.

منبع خبر 

MPs supply and sell foreign currency outside authorized units

Banned by the government by individuals and guilds.

خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها ممنوع

Representatives at the public hearing today (Wednesday) of the

Islamic Consultative Assembly, while opposed to the deletion of Article 23

The bill to amend the law to combat smuggling of goods and currency obliged the Central Bank to prevent and

The control of the market for unauthorized exchanges has taken the following actions:

A. Determine and declare the amount of exchange and exchangeable

domestic currency, accompanying passengers, accompanying drivers, etc.

(B) Establishing a financial information system for exchangers and monitoring and evaluating their activities

Note 1- The government is required to provide the required currency for individuals and, if not sufficient,

The free exchange markets create a currency in which the demand

for individuals, such as passenger and transit, is secured through legal channels.

Note 2- Selling and selling currency outside authorized units designated by the government

Persons and guilds are prohibited and treated by perpetrators in accordance with the law.

Note 3- The government determines the rules for the use of currency.