معاف شدن ۳۴۷۰ قلم کالا از مابه‌التفاوت ارز

 

معاف شدن ۳۴۷۰ قلم کالا از مابه‌التفاوت ارز
 علیرضا دشتانی با بیان این مطلب افزود: با ابلاغ مصوبه جدید اخذ ما به التفاوت ارزی کالاهای وارداتی از
سوی معاون اول رئیس جمهور، ترخیص کالا از گمرکات تسریع شده و با مصوبه جدید حدود ۳۴۷۰ قلم کالا از
پرداخت ما به التفاوت ارزی معاف شده‌اند.
معاف شدن ۳۴۷۰ قلم کالا از مابه‌التفاوت ارزوی افزود : در خصوص مابه‌التفاوت ارزی
واردکنندگان در صورت ارائه کد رهگیری بانک می‌توانند ۱۰۰ درصد
کالا را ترخیص کنند و در غیر اینصورت می‌توانند با ارائه تعهد به گمرک ۷۰ درصد از
کالای خود را ترخیص و مابقی را پس از تسویه با بانک از گمرکات خارج کنند.
معاف شدن ۳۴۷۰ قلم کالا از مابه‌التفاوت ارز
ناظر گمرکات استان هرمزگان تاکید کرد: در موضوع انجام تشریفات گمرکی انواع کالا،
گمرک صرفا مجری مقررات و قوانینی هست که از سوی نهادهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ می‌شود
و گمرک در چارچوب مقررات نسبت به ترخیص این کالاها اقدام می‌کند.
معاف شدن ۳۴۷۰ قلم کالا از مابه‌التفاوت ارز
وی افزود که ۲۷ سازمان در روند انجام تشریفات ترخیص کالا دخالت دارند و گمرک خودش صادرکننده مجوز نیست.
معاف شدن ۳۴۷۰ قلم کالا از مابه‌التفاوت ارز
در شرایط حاضر مشکلاتی اخذ مابه التفاوت ارز از کالاها بدنبال داشت که مجددا این مصوبه
در هیات وزیران اصلاح شد و به گمرک اجازه دادند تا معافیت‌ها را افزایش داده و با اخذ تعهد کالاها ترخیص شوند.
همچنین فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارزی افزایش یافت که
همه اینها کمک کرده که شرایط ترخیص بهتر شود و سرعت انجام کار افزایش پیدا کند،
ضمن اینکه گمرک در حال حاضر از تمامی ظرفیت‌های خودش استفاده می کند.
دشتانی ادامه داد: در حال حاضر گمرک بیشترین تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان
کالاهای اساسی قرار داده است و این کالاها با کمترین کنترل گمرکی به صورت حمل مستقیم به انبارها
منتقل میشوند و آمار نشان می‌دهد که ما در ۵ ماهه سالجاری افزایش واردات کالاهای اساسی را داشتیم.
در حوزه کالاهای اساسی مشکلی در ترخیص این کالاها و رسوب کالاهای اساسی وجود ندارد.
دشتانی در رابطه با تاکید هیات دولت بر ترخیص سریع کالا از گمرکات گفت : گمرک ایران صرفا در انجام
تشریفات کالا سازمان مجری است و ملزم است مقررات و مصوبات نهادهای سیاستگذار که از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت به گمرک ابلاغ می شود را  اجرایی کند. قطعا هر نوع سیاست تسهیل کنندهر
برای افزایش تسریع در ورود کالا به کشور به ویژه مواد اولیه و همچنین کالاهایی که مشمول ممنوعیت
واردات شده اند اما در انبارهای گمرک موجود هستند را اگر هیات دولت تصویب کند وفق مقررات
گمرک در سریع ترین زمان ممکن این مصوبات را اجرایی خواهد کرد.
منبع خبری