۲ دلیل عمده کاهش نرخ ارز

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: تصمیمات جلسه سران

قوا و اقدامات مثبت دولت در نزولی شدن نرخ ارز موثر بود.

۲ دلیل عمده کاهش نرخ ارز

ابوالفضل ابوترابی با با اشاره به روند کاهش نرخ ارز بیان کرد: روند کاهشی که چند روز اخیر شاهد آن

بودیم به چند موضوع بستگی دارد. یکی اقتدار نظامی بود که ایران از خود نشان داد. دیگری فضای مجازی و

جو روانی بود که ایجاد شده است. از دیگر عوامل موثر در طی شدن این روند برخورد سریع و قاطعانه دستگاه

قضایی در راستای مبارزه با مفاسد مالی است.

۲ دلیل عمده کاهش نرخ ارز

وی در ادامه بیان کرد: از دیگر عوامل موثر در کاهش نرخ ارز اقدامات مثبت دولت و تصمیمات سران قوا بوده است.

اقتصاد ما بیمار است و تحت تاثیر جو روانی نیز قرار دارد. نبض شریان اقتصاد ایران بر اساس دلار است.

لذا نرخ آن بدون دلیل افزایش و کاهش می‌یابد.

وی در پایان گفت: ان‌شاءالله با اقدامات انجام شده روند کاهشی ادامه خواهد داشت.

منبع خبر

Member of the Commission on Councils and Internal Affairs of

the Parliament in Parliament said the decisions of the heads of state

The government’s positive influence and power were on the downside of the exchange rate.

Abolfazl Abu Torabi, referring to the trend of exchange

rate cuts, said the downturn that has seen in the last few days

We were depending on a few topics. One was the military authority that Iran showed. The other is virtual space

The mental atmosphere was created. Another important

factor in this process is the rapid and decisive approach of the device

Judiciary is in the fight against financial corruption.

He added: “Among other factors that have contributed to the decline in

exchange rates have been positive steps taken by the government and the decisions of the head of state.

Our economy is sick and affected by the psychological climate. The pulse of Iran’s economy is based on the dollar.

Therefore, the rate increases and decreases without reason.

He said: “Inshallah will continue with the measures taken,” he said.