معرفی بازار بین المللی ایوو منطقه 4Reviewed by شبکه تجارت ایران on Feb 4Rating:

بازار در بخش اول برای جوراب است ؛ در طبقه دوم بازار نیازهای روزانه ، بازار دستکش، بازار کلاه، بازار محصولات بافتنی ؛ در طبقه سوم، برخورد با بازار کفش ، بازار توری ، بازار پشم ،  بازار بافتنی، بازار حوله ؛ در طبقه چهارم بازار لباس زیر، بازار سینه بند، بازار کمربند، روسری. بازار خطوط بالایی دارد، وسایل نقلیه می توانند به هر طبقه برسند. بازار هر دو طرف دارای اتاق پشتیبانی و کمکی، جمع آوری تدارکات مدرن، تجارت الکترونیک، تجارت بین المللی، بازار مالی، خدمات پذیرایی و غیره است، همچنین دارای یک سینما 4 دی، سالن خرید مسافر و غیره است.

طبقه اول: جوراب

طبقه دوم: ضرورت روزانه (منطقه غرب)، کلاه (منطقه شرق)، دستکش (منطقه شرق)، پارچه های گره (منطقه شرق).

طبقه سوم: خطوط، نوارها (منطقه غرب)، کراوات توری (منطقه غرب)، کراوات (منطقه غرب)، پشم (منطقه غرب)، حوله (منطقه غرب)، کفش (منطقه شرق).

طبقه چهارم: کمربند (منطقه غرب)، روسری (منطقه غرب)، لباس زیر سینه بند (منطقه شرق).

طبقه پنجم: برای مرکز مسافرت و خرید