نمایشگاه های ایووReviewed by Ntiran on Feb 24Rating:

نمایشگاه های ایوو

صنعت نمایشگاه ایوو در سال 1995 پس از 14 سال توسعه آغاز شد، ایوو تبدیل به یک نمایشگاه منطقه ای در حال ظهور است که نفوذ خاصی در داخل و خارج از کشور دارد، به طور مداوم جذب بازرگانان جهانی به دنبال فرصت های تجاری، ترویج رشد مداوم اقتصاد اجتماعی است.

بر طبق آمار اعلام شده 158 فعالیت نمایشگاهی در ایوو در سال 2012 برگزار شد و 15 مورد از 2012 را افزایش داده ؛ تعداد بوتیک 30222، به ترتیب 4.43٪ بود؛ گردش مالی 34.713 میلیارد یوان، افزایش 6.08٪ بود. در میان آنها، 15 نمایشگاه بزرگ در نمایشگاه که بیش از 10000 متر مربع است، 15.38 درصد افزایش یافته است، نمایشگاه بیشتر به سطح حرفه ای ارتقا می یابد.

Yiwuexhibitions