تعطیلی بازار بزرگ تهران

تعطیلی بازار بزرگ تهران در آستانه عاشورای حسینی بازار بزرگ تهران از فردا تا سوم امام حسین (ع) برای عزاداری تعطیل است. امروز برخی از ورودی‌های اصلی بازار که ارزاق عرضه می‌کنند باز است اما از فردا بازار بطور کامل بسته خواهد شد. مراسم عزاداری امام حسین (ع)  هر ساله در بازار بزرگ تهران برگزار می‌شود. منبع