آینده ی قطار های ماگلو در چین

آینده ی قطار های ماگلو در چین A New Future for China's Shipping قطار maglev  آینده ای جدید برای حمل و نقل چین را رقم میزند. اولین قطار مغناطیسی با سرعت 160 کیلومتر در ساعت،ساخت کشور چین توسط CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd،اکنون در استان هونان مورد تست و آزمایش قرار می گیرد. تکنسین ها