نمایشگاه جواهرات هنگ کنگ | Hong Kong Jewellery Show

تاریخ نمایشگاه : 2020/03/04 - 2020/03/08 محل : مرکز همایش ها و نمایشگاه های کنوانسیون و کنوانسیون هنگ کنگ (HKCEC) مشاهده محل نمایشگاه بر روی نقشه آدرس : 香港湾仔博览道1号 سازمان دهنده : شورای توسعه تجارت هنگ کنگ (HKTDC) وب سایت رسمی : برای بازدید کلیک کنید موسسان نمایشگاه : Prudence Le؛ آقای الکس لاو پست الکترونیکی :