تغییر رمز عبور و بازیابی حساب پی پال

چگونه رمز عبور پی پال خود را تغییر دهید تا حساب کاربری خود ایمن باشد یا در صورت فراموش کردن رمز ورود مجدداً آن را تنظیم کنید. می توانید رمز عبور پی پال خود را فقط در چند مرحله برای ایمن نگه داشتن حساب خود تغییر دهید. مانند همه حساب ها و خدمات مالی خود باید از یک حساب