خودروهای ضد ویروس توسط چین در سال 2020 تولید خواهد شد

خودروهای ضد ویروس توسط چین  شانگهای به طور خودکار دستگاه تهویه مطبوع ضد ویروس را برای شیوع بیماری همه گیر کرونا اختراع و ثبت کرده است که همان دستگاه با  استاندارد های جدیدی برای مسافرت با خودرو به کارگیری کرده است . در 26 فوریه 2020 (دانش چین) پس از گذشت چهار هفته از قرنطینه