کاهش افت 26% خودروی فورد چین | Ford China

فروش خودروی فورد چین با افت 26٪ سومین سال کاهش متوالی است : در 14 ژانویه 2020 (دانش چین) کارخانه های چین فورد موتور با کاهش گسترده ای در فروش روبرو هستند زیرا میزان فروش خودرو برای سومین سال متوالی با 26.1 درصد در دومین بازار بزرگ خود برای مدل های وسیله نقلیه فورد و