دستگاه ساخت خوشبو کننده هوا اتومبیل

دستگاه ساخت خوشبو کننده هوا اتومبیل  این دستگاه برای مشت زدن ، فرم دهی ، رزوه و گره زدن اتوماتیک کارت های پلاستیکی ، پارچه ها ، برچسب های کاغذی پنبه ای و PVC از اشکال مختلف مناسب است. قابل استفاده برای کشورهای اروپایی و آمریکایی. ، هان ، فرانسه ، آلمان ، انواع فن