دستگاه اتوماتیک برچسب زن سطح جلو و عقب

دستگاه اتوماتیک برچسب زن سطح جلو و عقب دو طرفه توضیحات محصول دستگاه اتوماتیک برچسب : قابل استفاده برای بطری های زیر : 1. دامنه کاربرد دستگاه اتوماتیک برچسب : مدل برچسب زن خودکار DLM-A برای انواع مختلفی که به برچسب زدن در دو طرف جلو و عقب با دو برچسب همزمان نیاز دارند قابل