دستگاه بسته بندی اتوماتیک بستنی و …

دستگاه بسته بندی بستنی با سخت افزاری اتوماتیک برای استفاده در کارخانه سال گارانتی دستگاه : 1 سال  |  سال گارانتب برای اجزای اصلی : 1 سال  نوع : دستگاه بسته بندی چند منظوره صنایع قابل اجرا : کارخانه مواد غذایی و آشامیدنی ، فروشگاه مواد غذایی ، فروشگاه های مواد غذایی و آشامیدنی و ...