جزئیات دور جدید فروش ارز مسافرتی

جزئیات دور جدید فروش ارز مسافرتی/ یورو امروز ۱۴۵۰۰ تومان شد با آغاز فروش ارز مسافرتی در شعب منتخب بانک ملی، مسافران می‌توانند یورو با قیمت ۱۴۵۰۰ تومان دریافت کنند. شعب منتخب بانک ملی از امروز به مسافران واجد شرایط ارز مسافرتی می‌فروشند. مسافرانی که قصد سفر به کشورهای همسایه را دارند 500 یورو و