محکومیت حمله به سرکنسولگری ایران در بصره

محکومیت حمله به سرکنسولگری ایران در بصره از سوی وزارت خارجه حمله به سرکنسولگری ایران در بصره سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه به سرکنسولگری ایران در بصره، مسئولیت خطیر دولت عراق در حفاظت از اماکن دیپلماتیک را یادآور و خواهان اشد مجازات عاملان این حادثه شد. «بهرام قاسمی» جمعه شب در پاسخ