پارکویو کویین | Parkview Green

Parkview Green پارکویو کویین ساعت کاری: ۱۰:۰۰صبح تا ۲۲:۰۰شب این مرکزخرید که در مرکز منطقه ی تجاری واقع شده؛دارای فروشگاه های متنوعی شامل کتابفروشی ها و دوچرخه فروشی ها و...، برج های اداری،مرکز هنری،هتل بوتیک می باشد. این مکان فقط مرکز خرید نیست،دارای گالری و مجسمه های هنری در طبقه ی 10 نیز است؛از این