محبوب ترین مسیرهای پیاده روی چین در سال 2020

شما صحنه‌هایی را می‌بینید که در چین با شکوه هستند اما پیاده‌ روی معمولا ً آسان است . مهم نیست که این افزایش چقدر آسان باشد , راه‌های چالش برانگیزی برای افراد باتجربه وجود دارد . به طور کلی بزرگ‌ترین مقصدها نیازمند گام‌های بیشتری برای اکتشاف هستند . بنابراین برای یک ماجراجویی که عضلات و