نمایشگاه مد و پوشاک | Fashion Accessories Expo

تاریخ نمایشگاه : 2020/03/02 - 2020/03/04 محل : نمایشگاه و مرکز همایش های شانگهای مشاهده محل نمایشگاه بر روی نقشه آدرس : 上海市浦东区国展路1099号 سازمان دهنده : شرکت خدمات نمایشگاه شانگهای گهوا ، با مسئولیت محدود (SGES) وب سایت رسمی : برای بازدید کلیک کنید پست الکترونیکی : Fae.visitor@gehua-expo.com تلفن : + 86-21-6119 7404 شهر :