چگونه جلوی شکایت مشتری را بگیریم؟

هیچ کس نمی خواهد خبرهای بد را بشنود. به خصوص اگر آن هم شکایت مشتری باشد. ما مجموعه ای از رایج ترین منابع شکایات مشتری (و چگونگی رفع آنها) را برای شما ایجاد کرده ایم تا به شما کمک کنیم قبل از این که ناامید شوید تجربه خرید بهتری را برای مشتریان خود ایجاد کنید.