نمایشگاه کالا ایوو | The Yiwu Commodities Fair

محصولات برجسته: انواع کالاهای مصرفی تاریخ های برگزاری در سال 2019: بیست و پنجمین نمایشگاه کالا Yiwu 21-25 اکتبر است. در طول بقیه سال ، صدها هزار فروشنده در چندین منطقه اصلی بازار به فروش می رسند. غرفه داران نمایشگاه کالا ایوو : حدود 2500 غرفه در نمایشگاه بین المللی کالاهای Yiwu وجود دارد و صدها