نحوه جذب فالوور در اینستاگرام | Follower on Instagram

اینستاگرام می تواند یک کانال بازاریابی دیداری بسیار هدفمند برای برند شما و فرصتی برای ایجاد مخاطب وفادار باشد که با تجارت شما رشد می کند. در حقیقت ، بیش از 500 میلیون کاربر اینستاگرام و IGTV هر روز برنامه را مرور می کنند و این امر را به بعضی از مخاطبان جذاب اطراف تبدیل