دایان دعو دع | Dian Dou De

(Dian Dou De (Ju FuLou دایان دعو دع(جی فولو) 4/5ستاره در دایان دعو دع،Dim sum(نوعی غذای چینی) در بشقاب های کوچک یا سبدهای بخارپز به عنوان فینگرفود سرو می شوند. رستوران Dian Dou De مکانی عالی برای تجربه ی این غذا است. Dian Dou De دارای غذاهای کانتونی و سنتی و مدرن می باشد. به