راهنمای استفاده از Google Analytics

گوگل Analytics یک پلتفرم با ارزش است که یکسری اطلاعات شامل یک منبع اطلاعاتی در مورد سایت شما بازدید کنندگان شما و جایی که از آن امده‌اند وجود دارد . همه این اطلاعات را می‌توان برای پیدا کردن مشتریان جدید و افزایش تبدیلات استفاده کرد . برای بسیاری از کارآفرینان فروشگاه آنلاین که تازه شروع