شنزن بهترین مکان برای اقامت در سال 2020 است

شنزن یکی از شهرهای صنعتی معروف جنوب چین است که یکی از جاذبه های گردشگری بوده و بسیاری از بازدید کنندگان را به خود اختصاص میدهد . توسعه آن باعث می شود شنزن را به بهترین مکان برای اقامت و لذت بردن از در ابتدا شنزن یک دهکده کوچک ماهیگیری توسعه نیافته بود و با