تعرفه خدمات

تعرفه انواع خدمات های گروه شبکه تجارت ایران

تعرفه کارمزد خرید :

 • تعرفه کارمزد تمامی خرید ها از مبدا کشور چین :

  این تعرفه ها برای خرید های به صورت آنلاین میباشد . از وب سایت های فروشگاهی چین .

  خرید سفارشات از 1 ¥ تا 2.000 ¥ = کارمزد در هر خرید 400 ¥

  خرید سفارشات از 2.000 ¥ تا 5.000 ¥ = کارمزد در هر خرید 20 %

  خرید سفارشات از 5.000 ¥ تا 10.000 ¥ = کارمزد در هر خرید 15 %

  خرید سفارشات از 10.000 ¥ تا بدونه سقف = کارمزد در هر خرید 10 %

  حداقل کارمزد جهت خرید و پرداخت سفارشات 10 % خواهد بود  .

تعرفه کارمزد حواله یوان :

 • تعرفه کارمزد حواله وی چت | wechat ، علی پی | alipay :

  پرداخت  از 1 ¥ تا 5.000 ¥ = کارمزد در هر حواله 50 ¥

  پرداخت  از 5.000 ¥ تا 10.000 ¥ = کارمزد در هر تراکنش 2 % میباشد

  حداقل کارمزد حواله های وی چت | wechat ، علی پی | alipay مبلغ : 50 ¥ خواهد بود .

تعرفه خدمات حمل و نقل دریایی ( دبی و شارجه ) :

 • تعرفه خدمات حمل و نقل دریایی از مبدا چین تا دبی  :

  این سرویس از درب انبار در چین به درب انبار در دبی میباشد . زمان پیشبینی شده برای این سرویس از زمان بارگیری کانتینر 25-30 روز میباشد .

  حمل دریایی ابعاد پایین تر از 1 متر مکعب : 950 ¥ ( مقدار ثابت )

  حمل دریایی ابعاد 1 الی 5 متر مکعب : 750 ¥ ( هر متر مکعب )

  حمل دریایی ابعاد 5 الی 10 متر مکعب : 650 ¥ ( هر متر مکعب )

  حمل دریایی ابعاد 10 الی نامحدود متر مکعب : 550 ¥ ( هر متر مکعب )

  حداکثر تعرفه حمل ونقل دریایی از مبدا چین تا دبی،شارجه : 950 ¥ خواهد بود .
  این روش مناسب جهت ارسال بار شما عزیزان توسط لنج های مستقر در دبی و شارجه خواهد بود .

تعرفه حمل و نقل هوایی (اکسپرس - تحویل ایران) :

 • تعرفه حمل و نقل هوایی تحویل 7-5 روز کاری :

  حمل هوایی با وزن 10 الی 20 کیلوگرم : 56 ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن 21 الی 30 کیلوگرم : 50 ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن 31 الی 50 کیلوگرم : 49 ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن 51 الی 70 کیلوگرم : 45 ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن 71 الی 100 کیلوگرم : 42 ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن 101 الی 300 کیلوگرم : 40 ¥ (هرکیلوگرم)

  حداکثر تعرفه حمل و نقل هوایی ( اکسپرس ) از مبدا چین تا ایران : 56 ¥ خواهد بود .
  در روش حمل و نقل اکسپرس بسته ها بر روی ایکس ری گمرک یا ترخیص یا قبض خواهد شد و هزینه ترخیص بعد از ترخیص بسته از گمرک اعلام خواهد شد .

تعرفه حمل و نقل هوایی (کارگو - تحویل ایران ) :

 • تعرفه حمل و نقل هوایی تحویل 10-8 روز کاری :

  از مبدا چین به فرودگاه امام خمینی .

  حمل هوایی با وزن 45 الی 100 کیلوگرم : 33 ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن 101 الی 300 کیلوگرم : 30 ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن 301 الی 500 کیلوگرم : 28 ¥ (هرکیلوگرم)

  حمل هوایی با وزن 501 الی 1.000 کیلوگرم : 24 ¥ (هرکیلوگرم)

  حداکثر تعرفه حمل و نقل هوایی ( اکسپرس ) از مبدا چین تا ایران : 33 ¥ خواهد بود .
  در روش حمل و نقل کارگو محموله ارسالی در گمرک قبض خواهد شد و ترخیص بر عهده مشتری یا به درخواست خود بر عهده ما خواهد بود .

تعرفه حمل و نقل هوایی ( لوازم جانبی موبایل ) :

 • تعرفه حمل و نقل هوایی لوازم جانبی موبایل و قطعات الکترونیک مرتبط تحویل 25-20 روز کاری :
  تحویل در ایران

  هزینه حمل هر کیلو گرم : 30 ¥
  هزینه ترخیص هر کیلو گرم : 75.000 تومان

  این روش ارسال مناسب کسبه محترم در ضمینه لوازم جانبی موبایل و قطعات الکترونیک میباشد .