ارسال ایمیل و یا تماس با ما

.ساده ترین راه ارتباط با ما ارسال ایمیل میباشد . یا تماس به شماره تماس های که در زیر ذکر شده است . ما در کوتاه ترین زمان پاسخگویی شما هستیم .

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

تماس با ما

شما میتوانید بر اساس نیازی که دارید به یکی از ایمیل های زیر درخواست خود را ارسال بفرمایید :

  • support@ntiran.com

  • china@ntiran.com

  • iran@ntiran.com

TEHRAN

contact@ntiran.com
0098-21-2222-0406

Street SATAR KHAN
City TEHRAN, Country IRAN
Office 145

CHINA

contact@yourcompany.com
0086-147-57-22-52-00

JINFU-UAN
City YIWU, Country CHINA
Office 145