نرخ ارز

توجه | تمامی نرخ ها بجز نرخ دلار بصورت لحظه ای می باشد | توجه

سه شنبه 1397/07/10

ساعت به وقت تهران : 11:55

تاریخ میلادی : 2018/10/02

نرخ ارز دلار آمریکا : 0.0 تومان

نرخ ارز دلار توسط مرجع های معتبر که مورد تایید گروه شبکه تجارت ایران است تعیین میشود

| با توجه به دستورات قضایی تا اطلاع ثانوی اعلام نرخی توسط وب سایت ها انجام نمیشود |