نمایشگاه اسباب بازی های هنگ کنگ | Hong Kong Toys

تاریخ نمایشگاه : 2020/01/06 - 2020/01/09 محل : مرکز همایش ها و نمایشگاه های کنوانسیون و کنوانسیون هنگ کنگ (HKCEC) مشاهده محل نمایشگاه بر روی نقشه آدرس : 香港湾仔博览道香港Toys1,S.A.R. سازمان دهنده : شورای توسعه تجارت هنگ کنگ (HKTDC) وب سایت رسمی : برای بازدید کلیک کنید پست الکترونیکی : Exitions@hktdc.org تلفن : + 852-1830 668