تایکولی سالیتن | Taikoo Li Sanlitun

Taikoo Li Sanlitun  تایکولی سالیتن ساعت کاری: 10:00صبح تا 22:00شب منطقه تجاری Sanlitunدر مرکز منطقه ی Chaoyang،(منطقه ی سفارتخانه های خارجی) واقع شده و جزو دیدنی ترین مراکز شهر پکن است. Taikoo Li Sanlitun شامل 19 ساختمان در دو سایت است که به مناطق جنوبی و شمالی،با چند دقیقه فاصله،در سبک معماری معاصر تقسیم شده