اقتصاد ایالات متحده به رکود رسیده

[vc_row][vc_column][vc_column_text]اقتصاد ایالات متحده به رکود رسیده و فدرال درباره خرس SocGen هشدار داد .   آلبرت ادواردز، استراتژیست Societe Generale، پیش بینی کرده است که اقتصاد ایالات متحده به رکود  رسیده است. ادواردز در آخرین نوشتۀ تحقیق خود، که روز پنج شنبه منتشر شد، گفت: "بازارها و اکنون فتنه رو به افزایش است". ادواردز گفت، تطبیق