دستگاه تا و بسته بندی اتوماتیک پوشاک

دستگاه تا و بسته بندی اتوماتیک این دستگاه میتواند در صنایع پوشاک و بسته بندی آن کمک فراوانی را کند ؛ از قابلیت های این درستگاه تا ، بسته بندی ، اتو پوشاک و کیسه های بسته بندی را بصورت تمام اتوماتیک انجام دهد . با استفاده از این دستگاه میتوانید سرعت بسته بندی محصولات