نحوه فروش بیشتر (فصل چهارم) | How to Sell More

نحوه فروش بیشتر (فصل چهارم)  (فصل چهارم) : بهبود خدمات شما به مشتریان 1. به بازخوردها پاسخ دهید تا فروش بیشتری داشته باشید : به بازخوردها پاسخ دهید. داشتن بازخورد خوب و کامل از مشتریان موجود بخش مهمی از بهبود خدمت شما است. بازخورد با کیفیت خوب به آشکار کردن نقاط ضعف در کسب‌وکار شما