گسترش بیشتر اقتصادی در ژاپن

[vc_row][vc_column][vc_column_text] داده ها به گسترش بیشتر اقتصادی در ژاپن اشاره دارد [/vc_column_text][vc_column_text] * تولید ژاپن در ماه فوریه 4.1 درصد از ماه پیش افزایش یافتو پیش بینی اقتصاددانان از رشد 5.0 درصدی را خبر داد . * خروجی کارخانه ها در ماه مارس 0.9 درصد افزایش پیدا کرده و در ماه آوریل 5.2 درصد افزایش