۲ دلیل عمده کاهش نرخ ارز

۲ دلیل عمده کاهش نرخ ارز عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: تصمیمات جلسه سران قوا و اقدامات مثبت دولت در نزولی شدن نرخ ارز موثر بود. ۲ دلیل عمده کاهش نرخ ارز ابوالفضل ابوترابی با با اشاره به روند کاهش نرخ ارز بیان کرد: روند کاهشی که چند روز اخیر