سیر نزولی قیمت ارز و سکه

شاهد سیر نزولی قیمت ارز و سکه خواهیم بود جلسه مقدماتی ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به منظور تبیین و ایجاد هماهنگی برای برگزاری اولین جلسه ستاد با حضور تمامی اعضا برگزار شد. سیر نزولی قیمت ارز و سکه رئیس ستاد با تاکید بر تبیین و تشریح وظیفه این ستاد بر هم‌افزایی اطلاع‌رسانی به