JD.com در ترکیه با بورس 1 میلیارد دلار | JD.com

JD.com در ترکیه با بورس 1 میلیارد دلار : 8 ژانویه 2020 (دانش چین) طبق پرونده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده غول فناوری ( JD.com ) در حال آماده شدن برای عرضه عمومی 1 میلیارد دلار اسکناس در دو تراکنشه جداگانه است . پیشنهادات عمومی شامل 700 میلیون دلار از 3.375٪ یادداشت