دستگاه پرکن خودکار مایعات 4 هد

دستگاه پرکن خودکار مایعات با 4 هد خروجی توضیحات محصول دستگاه : دستگاه پرکن مایعات اتوماتیک با اصول الکتریکی ، فنی و پنوماتیک ساخته شده است . برای کنترل مقدار پر کردن از شمارنده استفاده میکند و نازل مخصوص پر کردن بصورتی طراحی شده است تا حباب را هنگام پر کردن کاهش دهد.  این دستگاه