معبد جید بودا | The Jade Buddha Temple

The Jade Buddha Templeمعبد جید بودا معبد زیبای جید بودا و مجسمه ی Shakyamuniدر منطقه ی Anyuan Lu واقع شده اند؛ قدمت این بنا به سال 1882 می رسد و دارای سه سالن و دو حیاط می باشد. مجسمه Shakyamuni توسط راهب هویگن از برمه(Burma) آورده شده است.   Magnificent Hall of Kings of Heaven