دستگاه تولید نان و پیتزا های قیفی

دستگاه تولید نان و پیتزا های قیفی - دستگاه اسنک فر مخروطی پیتزا با کیفیت بالا و بادوام توضحات کلی : دستگاهی که در زیر خدمتتون معرفی میشود برای تولید نان و پخت پیتزا های مخروطی میباشد . این دستگاه در قالب 2 دستگاه هم بصورت سرهم و مجزا یعنی دستگاه تولید نان و تنور