چه کسانی امکان دریافت دلار 4200 تومانی را دارند ؟

چه کسانی امکان دریافت دلار 4200 تومانی را دارند .