دستگاه ساخت و برش ماکت های تخت

دستگاه ساخت و برش ماکت های تخت بررسی اجمالی : ضمانتنامه : 1 سال وزن : 72 کیلوگرم منطقه برش موثر : 450 میلی متر * 600 میلی متر برش تصاویر : با سیستم ثبت خودکار حداکثر سرعت : 900 میلی متر بر ثانیه حداکثر عمق برش : 1.2 میلی متر کاربرد: ساخت جعبه های