دستور کار ترمیم مزد ۹۷

فردا، جلسه شورای عالی کار با دستور کار ترمیم مزد ۹۷ براساس اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، فردا دوشنبه جلسه شورای عالی کار با دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران برگزار خواهد شد. دستور کار ترمیم مزد ۹۷ پس از اعتراض متعدد جامعه کارگری مبنی بر تعلل وزارت کار در برگزاری