توافق دوجانبه ملاک تعیین نرخ ارز

توافق دوجانبه ملاک تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه شد دبیرکل صرافان ایران گفت: تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه پیش از این یکطرفه بود و هم اکنون بصورت توافقی و دو طرفه خواهد بود. توافق دوجانبه ملاک تعیین نرخ ارز رضا ترکاشوند افزود: در روش قبلی عرضه کننده ارز قیمت را تعیین و متقاضی فقط همان